• Inovativna tehnologija čiščenja komunalnih voda
    LIFE RusaLCA
  • Trajnostna alternativa za območja z razpršeno poselitvijo
    Razvoj malih čistilnih naprav

Glavni cilj projekta je zmanjšanje porabe pitne vode za 30 %.

Razpoložljivost sveže vode ustrezne kvalitete v zadostni količini je temeljni vir vseh ekoloških in socioloških aktivnosti...

Zavod za gradbeništvo SlovenijeInstitut Jožef StefanObčina ŠentrupertEsplanada -  studio oblik in arhitektureStructum - razvoj trajnostnega gradbeništvaVekton - okoljski inženiringNacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano