Novice

Predstavitev projekta LIFE RusaLCA na informativnem dnevu LIFE programa v Postojni

26. 1. 2017 je v Postojni potekal LIFE informativni dan, namenjen predstavitvi osnovnih informacije o LIFE nepovratnih sredstvih
Preberite več

Mednarodna konferenca RusaLCA – Razvoj inovativnih malih čistilnih naprav ter trajnostno upravljanje z okoljem

Partnerji projekta RusaLCA smo 3. in 4. oktobra 2016 v Ljubljani organizirali in izvedli mednarodno konferenco, na kateri smo predstavili potek projekta, njegove cilje in inovativno tehnologijo čiščenja komunalne vode iz malih čistilnih naprav...
Preberite več

Predstavitev projekta RusaLCA v Šentrupertu

V Šentrupertu, v Deželi kozolcev, smo v četrtek, 9. junija 2016, predstavili širši javnosti cilje, potek in tehnologijo projekta RusaLCA. Zbrane je na začetku nagovoril župan občine Šentrupert g. Rupert Gole ter poudaril zadovoljstvo nad dejstvom, da dokazuje občina svojo prodornost t
Preberite več

Mala čistilna naprava RusaLCA pričela s poskusnim obratovanjem

V minulih dneh se projekt RusaLCA intenzivno premika naprej, saj se je s priklopom gospodinjstev pričelo tudi poskusno obratovanje male čistilne naprave. V obdobju poskusnega obratovanja bodo potekale analize vode iz prve faze čiščenja – konvencionalne male biološke čistilne nap
Preberite več

Podpisali pogodbo za gradnjo male čistilne naprave

V Šentrupertu se bo v nekaj tednih pričela načrtovana gradnja inovativne male čistilne naprave z nanodelci, ki jo razvija konzorcij projekta RusaLCA, saj je Občina Šentrupert v torek, 16. decembra 2014, podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem gradnje čistilne naprave, podjetjem Kostak
Preberite več

Pridobljeno gradbeno dovoljenje za inovativno malo čistilno napravo projekta RusaLCA

Občina Šentrupert je s pridobitvijo gradbenega dovoljenja naredila nov, pomemben korak pri realizaciji LIFE+ projekta RusaLCA (LIFE12ENV/SI/1000443). S tem pilotskim projektom namreč Občina Šentrupert rešuje tako vprašanje čiščenja komunalne odpadne vode kakor tudi področje zmanjšanja
Preberite več

Seznanitev in informativni posvet o izgradnji male čistilne naprave v občini Šentrupert

V sredo, 12. 3. 2014 je v Deželi Kozolcev v Šentrupertu potekala seznanitev krajanov Občine Šentrupert s projektom RusaLCA. Zbranim smo predstavili potek projekta RusaLCA, njegove cilje ter vse podatke, ki zadevajo objekte, ki bodo priključeni na novo čistilno napravo. Projektna skupi
Preberite več

Inovativna mala čistilna naprava v Šentrupertu

ŠENTRUPERT, 17. december 2013 – Podnebne spremembe, ki se med drugim odražajo tudi kot pomanjkanje vode in pogoste suše, zahtevajo spremenjeno družbeno obnašanje. Trajnostno ravnanje z vodo vsebuje tri elemente: zmanjševanje potrebe po vodi, rabo obnovljivih virov vode in učinkovito r
Preberite več