Predstavitev projekta LIFE RusaLCA na konferenci Symbi

Predstavniki Zavoda za gradbeništvo so na konferenci Symbi 21. novembra 2017 v Ljubljani predstavili projekt RusaLCA in pomen čiščenja odpadnih voda in možnosti ponovne uporabe očiščene vode v različnih sektorjih.

Mednarodno dvodnevno konferenco (21. in 22. novembra 2017) z naslovom »Krožno gospodarstvo in industrijska simbioza: spodbude, ključni dejavniki in izzivi«.je organizirala Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, partnerica v projektu Symbi.

Konference so se udeležili partnerji projekta Symbi in njihovi deležnike iz Španije, Poljske, Madžarske, Italije, Finske in Grčije ter širša zainteresirana javnost. Konferenca je bila namenjena razpravi o zmanjševanju vrzeli med trgom primarnih in sekundarnih surovin, finančnih instrumentih za spodbujanje projektov industrijske simbioze ter primerih dobrih praks s tega področja.