Predstavitev projekta LIFE RusaLCA na sestanku s predstavniki Senegala na Univerzi v Mariboru

V okviru srečanja med predstavniki Zavoda Most, povezave Evropa-Afrika, je bil 22. februarja 2018 predstavljen tudi projekt LIFE RusaLCA. Udeležencem iz Senegala in Malija, torej držav, ki se soočajo z vsesplošnim pomanjkanjem vode, je bila predstavljena tehnologija čiščenja odpadnih voda do stopnje, da voda pridobi status pitne vode.