Priprave na distribucijo vode iz čistilne naprave RusaLCA

V zadnjih tednih potekajo intenzivne priprave na distribucijo vode iz male čistilne naprave RusaLCA v naselju Poštaje v Šentrupertu. Zainteresiranim prebivalcem naselja, ki je priklopljeno na čistilno napravo smo brezplačno razdelili zalogovnike za vodo, ki jih bomo v nadaljevanju v dogovorjenih periodah polnili z očiščeno vodo iz male čistilne naprave. Vodo bodo prebivalci lahko uporabljali za zalivanje, pranje in vse ostale potrebe, za katere so do sedaj uporabljali pitno vodo.

Ravno tako je bila instalirana cev, preko katere bomo očiščeno vodo distribuirali bližnji betonarni, ki bo tako očiščeno vodo uporabljala v svojih proizvodnih procesih in na ta način prihranila pitno vodo, kar je tudi cilj našega projekta.