Zagovor doktorata dr. Primoža Oprčkala na temo reciklirane vode

V ponedeljek, 26.3.2018, je na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, Primož Oprčkal uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom “Napredni pristopi za trajnostno remediacijo onesnažene vode in zemljin” (“Innovative Approaches for Sustainable Remediation of Contaminated Waters and Soils”). Njegovo delo je med drugim obsegalo tematiko čiščenja vode iz male biološke čistilne naprave. Doktorska naloga se je navezovala tudi na raziskave v okviru projekta LIFE RusaLCA, kjer smo vodo iz male biološke čistilne naprave dodatno očistili z nanodelci ničvalentnega železa in nekaterimi drugimi enostavnimi procesi, do stopnje, da voda pridobi status pitne vode. Raziskovalno delo je potekalo pod mentorstvom prof. dr. Janeza Ščančarja in somentorstvom doc. dr. Ane Mladenović.