Tehnologija čiščenja

Nanodelci ničvalentnega železa so zelo učinkoviti za čiščenje vode na iztoku iz male biološke čistilne naprave. V procesu čiščenja poteka več kompleksnih reakcij (med katerimi je najbolj pomembna oksidacija, iz Fe° v Fe2+ in Fe3+), pri katerih se uničijo bakterije in razgradi večina drugih onesnažil, oziroma se onesnažila adsorbirajo na nastale železove okside in hidrokside. Onesnažila, ki jih nanodelci ničvalentnega železa ne razgradijo, bodo odstranjeni na osnovi ionske izmenjave, z uporabo primernega, v ta namen sintetiziranega zeolita. Čiščenje bo torej dvostopenjsko.

nanodelci - rusalca

Nanodelci in varnost

Nanodelci imajo močno težnjo po aglomeraciji. To pomeni, da se manjši nanodelci hitro združujejo in tvorijo večje skupke mikrometrske velikosti. Poleg tega zaradi svoje reaktivnosti hitro oksidirajo in preidejo v nereaktivne železove okside in hidrokside. Nanodelci ničvalentega železa bodo v proces čiščenja dodani v vodni raztopini in po končanem delovanju odstranjeni, torej ne bodo ostajali v očiščeni vodi in ne bodo prehajali v okolje.