Tehnologija čiščenja

Nanodelci nič-valentnega železa so zelo učinkoviti za čiščenje vode na iztoku iz male biološke čistilne naprave. V procesu čiščenja poteka več kompleksnih reakcij (med katerimi je najbolj pomembna oksidacija, iz Fe° v Fe2+ in Fe3+), pri katerih se uničijo bakterije in razgradi večina drugih onesnažil, oziroma se onesnažila adsorbirajo na nastale železove okside in hidrokside. Onesnažila, ki jih nanodelci nič-valentnega železa ne razgradijo, so odstranjena s pomočjo peščenega filtra, ionskega izmenjevalca in oglenega filtra. Čiščenje je torej večstopenjsko.

nanodelci - rusalca

 

Nanodelci in varnost

Nanodelci imajo močno težnjo po aglomeraciji. To pomeni, da se manjši nanodelci hitro združujejo in tvorijo večje skupke mikrometrske velikosti. Poleg tega zaradi svoje reaktivnosti hitro oksidirajo in preidejo v nereaktivne železove okside in hidrokside. Nanodelci nič-valentnega železa so v proces čiščenja dodani v vodni raztopini in po končanem delovanju odstranjeni, torej ne ostajajo v očiščeni vodi in ne prehajajo v okolje.